WARUNKI GWARANCJI NA PRODUKTY PROFESJONALNE SEBO

 1. Gwarantem jakości urządzenia jest ODKURZACZE Sp. z o.o.

 2. ODKURZACZE Sp. z o.o. zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie wad oraz naprawę produktu w okresie trwania gwarancji zgodnie z zasadami i na warunkach zawartych w niniejszej gwarancji.

 3. Produkt musi być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.

 4. ODKURZACZE Sp. z o.o. realizuje serwis gwarancyjny na zasadach „door2door”.

 5. ODKURZACZE Sp. z o.o. zapewnia gwarancję w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem uzyskania jest rejestracja produktu na stronie internetowej www.odkurzaczesebo.pl/zarejestruj-produkt-sebo w ciągu 30 dni od daty zakupu. Podstawowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest liczony od daty zakupu.

 6. Dokumentem uprawniającym do gwarancji jest dowód zakupu z czytelną datą sprzedaży. W przypadku braku dowodu zakupu, naprawa może być wykonana odpłatnie.

 7. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego produktu do Centrum Serwisowego ODKURZACZE Sp. z o.o. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z fabryki, ODKURZACZE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy o czym użytkownik zostanie poinformowany.

 8. Części wymienione w ramach gwarancji stają się własnością ODKURZACZE Sp. z o.o.

 9. Warunki niniejszej gwarancji obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 10. Każdy produkt marki SEBO oferowany przez ODKURZACZE Sp. z o.o. posiada unikalny numer seryjny, który jest zarejestrowany w bazie ODKURZACZE Sp. z o.o.

 11. Wady i usterki ujawnione w okresie objętym gwarancją muszą być zgłoszone do Centrum Serwisowego ODKURZACZE Sp. z o.o. pod numereme telefonu 603 690 653, przez pocztę elektroniczną info@odkurzaczesebo.pl lub na adres korespondencyjny. 
  Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane osoby/podmiotu gospodarczego/firmy zgłaszającej

 • telefon kontaktowy

 • adres odbioru produktu, numer seryjny, dowód zakupu.

Przyjęcie zgłoszenia musi zostać potwierdzone przez Centrum Serwisowe ODKURZACZE Sp. z o.o.

W przypadku wysyłki produktu klient ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia go przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Uszkodzony produkt powinien być dostarczony wraz z wyposażeniem standardowym, czysty, z czytelną tabliczką znamionową.

ODKURZACZE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktu powstałe w trakcie transportu oraz za nieterminowość w dostarczeniu przesyłek przez firmy transportowe lub ich zagubienie.

Naprawy gwarancyjne produktów ODKURZACZE Sp. z o.o. nie obejmują:

 • uszkodzeń i wad wywołanych wskutek zawilgoceń podzespołów elektrycznych, zalań, pożarów, działania czynników chemicznych, niewłaściwego transportu oraz samowolnych napraw

 • uszkodzeń mechanicznych – pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, nadpalenia, przebicia, odkształcenia spowodowane uderzeniem

 • uszkodzenia w przypadku stosowania nieoryginalnych części zamiennych, akcesoriów oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione

 • materiałów eksploatacyjnych (worków, filtrów, wałków z włosiem, pasków z włosiem, itp.)